Lessen 16,5

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen.

Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen.

Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR aanvragen.

Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongeren via http://www.2todrive.nl/begeleiderspas-aanvragen een begeleiderspas heeft gekregen. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

Praktijkexamen bij het CBR aanvragen als je 17 bent

Aanmelden als coach

Om mee te doen aan 2toDrive heeft een jongere een begeleiderspas nodig.

Aanmelden als coach

Op deze pas staan alle gegevens van de jongere en de coaches (minimaal 1 en maximaal 5). De coaches melden zich eerst aan. Het aanmelden als coach is kosteloos.

Voor het inloggen gebruikt de coach zijn eigen DigiD. Na het inloggen vult de coach het BSN nummer van de jongere in. De RDW controleert vervolgens alle gegevens en of de coach aan alle voorwaarden voldoet. De coach krijgt via de e-mail bericht wanneer zijn aanvraag is goedgekeurd.

Aanmelden

Ervaringen buitenland

Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt.

Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.

2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV een tussentijdse evaluatie doen. Als deze positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden ingevoerd.

Voor meer informatie over het experiment en aanvraag begeleiderspas zie www.2todrive.nl

 Top